D.01_nordclass_topplogo

 

D.02_nordclass_flags

WHO-FIC Collaborating Centre in the Nordic Countries

 

Nordclass historikk

 

Helseklassifikasjoner i de nordiske land. Historisk utvikling i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv 2006

Den første sykdomsklassifikasjonen i Norden er Carl von Linnés Genera morborum fra 1763. I løpet av de følgende 150 år utarbeidet og videreutviklet de nordiske land hver for seg sine egne lister over dødsårsaker og klassifikasjoner av sykdommer.

 

Etter hvert ble det nordiske og internasjonale samarbeidet om helsestatistikk utvidet, og internasjonale klassifikasjoner ble tatt i bruk i Norden. Gjennom Nordisk Medisinalstatistisk Komité (NOMESKO) og det nordiske klassifikasjonssenteret i senteret i Uppsala, deltok de nordiske land aktivt i arbeidet, noe som har gitt gode resultater både i Norden og globalt. Björn Smedby and Gunnar Schiøler beskriver i denne boken utviklingen som førte frem til klassifikasjonene som har en nøkkelfunksjon i dokumentasjon, analyser og aktiviteter i dagens helsesektor.

 

Last ned bok:
Health Classifications in the Nordic Countries.pdf

Health Classifications in the Nordic Countries kan også bestilles fra:

Schultz Information
Herstedvang 12
DK-2620 Albertslund

Phone: +45 70 26 26 36
Fax: +45 43 63 62 45
E-mail: schultz@schultz.dk