Mortalitetskoding og statistikk

 

Senteret støtter utvikling og bruk av ICD-10 for dødsårsaksstatistikk i Norden og de baltiske land.

 

ICD-10 har vært brukt for dødsårsaker i Danmark siden 1994, i Finland, Island og Norge siden 1996, og i Sverige siden 1997.

 

I 1996 nedsatte NOMESKO en arbeidsgruppe for å undersøke og gi tilbakemelding om hvilke prosedyrer og registreringsrutiner som ble brukt for å fremskaffe dødsårsaksstatistikk i de nordiske land. Hensikten var å forbedre sammenlikning mellom landene. Arbeidsgruppen tok for seg lovverk, datainnsamling, kodeopplæring, datatilgang, publikasjoner, registeroppbygging etc. for hele feltet som utgjør dødsårsaksstatistikken i Norden.

 

Resultatet av undersøkelsen ble publisert av NOMESKO (på svensk) i 1998. En engelsk og svensk utgave av rapporten ble utgitt i "Health Statistics in the Nordic Countries 1997" (NOMESCO 56:1999).

 

En nordisk mortalitetsgruppe som omfatter både statistikere og kodere ble nedsatt i 1999 og har stort sett hatt årlige møter. De baltiske land ble med i gruppen tidlig på 2000-tallet og gruppen heter nå Baltic Nordic mortality group (BNG). I 2010 bidro gruppen til den årlige Helsestatistikkrapporten med følgende tema:

 

NOMESCO Report on Mortality Statistics for the Nordic/Baltic Countries -Theme section 2010”. 

 

I en separat lenke finnes en liste over møter og seminarer 2001-2014.

 

Senast uppdaterat: 13 januari 2015