D.01_nordclass_topplogo

 

D.02_nordclass_flags

WHO-FIC Collaborating Centre in the Nordic Countries

 

Mortality Forum

Mortality Forum är ett internationellt nätverk för diskussion kring problem i samband med kodning av mortalitet enligt ICD-10. Diskussionsgruppen är mycket aktiv med ett stort antal medlemmar från flera olika länder. För närvarande har gruppen omkring hundra medlemmar från cirka trettiofem länder eller organisationer.

 

Lenke till Mortality Forum Index med diskusjonsspørsmål og årlige rapporter

·         www.nordclass.se/mortfor.htm

 

Problem som inte kan lösas i Mortality Forum lämnas vidare till referensgruppen för mortalitetsfrågor, Mortality Reference Group. Denna referensgrupp har bland annat till uppgift att fatta beslut om tillämpning och tolkning av ICD i förhållande till mortalitet och att bereda förslag till uppdateringar eller ändringar inför WHO:s Update Reference Committee. Referensgruppen för mortalitetsfrågor arbetar främst genom telefonkonferenser. Det första mötet skedde i december 1998, och gruppen sammanträder fyra-fem gånger årligen.