D.01_nordclass_topplogo

 

D.02_nordclass_flags

WHO-FIC Collaborating Centre in the Nordic Countries

 

ICD-11

The International Classification of Diseases 11th Revision beregnes publisert i 2017 (Se lenke til ICD-11 websider: http://www.who.int/classifications/icd/revision/en/index.html). 

 

For første gang kan helsepersonell og andre aktuelle yrkesgrupper komme med bidrag til betaversjonen av ICD-11 online. Etter gjennomgang vil bidrag/kommentarer bli lagt inn i løpet av revisjonsperioden. Når ICD-11 publiseres kan den tas i bruk både i elektroniske pasientjournaler og andre informasjonssystemer innen helse og omsorg.

 

WHO ønsker bred medvirkning til den kommende 11 revisjonen av ICD. Det nordiske senteret er aktivt med i ulike deler av ICD-11 arbeidet, og planlegger å delta i utprøving og tester. For oppdatert informasjon om senterets aktiviteter se under ”Nyheter”.

 

Revision Steering Group (RSG)

En egen gruppe har ansvar for revisjon av ICD. Fra 2011har det også vært en mindre, utøvende gruppe – Revision Steering Group – Small Executive Group (RSG-SEG). For ytterligere informasjon se WHO-FICs websider:

(http://www.who.int/classifications/icd/RSG/en/index.html)

 

ICD Revision Topic Advisory Groups (TAG)

Revisjonsarbeidet utføres av de såkalte Topic Advisory Groups (emneområder). For ytterligere informasjon se WHO-FICs websider (http://www.who.int/classifications/icd/TAGs/en/index.html)

 

Uppdaterad information: 13 Januari 2015