D.01_nordclass_topplogo

 

D.02_nordclass_flags

WHO-FIC Collaborating Centre in the Nordic Countries

 

NOMESCO Classification of Surgical Procedures (NCSP) 

 

NOMESCO Classification of Surgical Procedures (NCSP) ble utviklet av en nordisk arbeidsgruppe innen NOMESKO, og ble for første gang utgitt i 1996 i en engelskspråklig versjon.

 

De nordiske land, (unntatt Island) har sine egne oversettelser av NCSP. Estland bruker den engelske versjonen for statistikk og DRG. Ikke-kirurgiske prosedyrer er nasjonale nordiske klassifikasjoner, men disse er mappet til NCSP format og inngår i ”NCSP-plus”, i hovedsak kun til bruk for DRG. Island bruker den engelske versjonen av NCSP-plus i sine elektroniske journaler.

 

NOMESCO og de nordiske land har gitt senteret i oppdrag å ivareta vedlikehold og oppdatering av NCSP. Klassifikasjonen har gjennomgått årlig oppdatering siden 1996.

 

Frem til 2012 har oppdatering har skjedd etter en fastlagt prosedyre: Forslag til endringer i NCSP sendes til klassifikasjonsmyndighetene i de enkelte land. Forslagene har deretter blitt behandlet i Referansegruppen for nordiske klassifikasjonsspørsmål, og senterets styre avgjør om endingene vedtas innført. Spørsmål diskuteres i et elektronisk diskusjonsforum for NCSP i forbindelse med oppdateringsprosessen. I tillegg har senteret benyttet en ekspertrådgiver til å forberede og sammenstille alle endringsforslag til NCSP.

 

Det innkommer stadig færre oppdateringsspørsmål og ulike tidsfrister i hvert nordisk land gjør samordning vanskelig. Senterets styre besluttet derfor i 2011 at NCSP ikke skal oppdateres årlig, men at man følger med på utviklingen. Eventuelt kan man tenke seg en oppdatert, trykt versjon hvert tredje år. Imidlertid skjer det oppdatering i de enkelte land, og nye, endrede eller utgåtte koder meddeles Case-mix senteret slik at de kan inngå i NCSP-plus.

 

Oppdateringsrutiner

De ansvarlige, nasjonale klassifikasjonsenhetene/avdelingene stiller følgende krav for å se om et oppdateringsforslag er adekvat:

 

• Forslaget skal beskrive ny metode og på hvilke indikasjoner metoden skal brukes.

• Et grovt estimat av antall utførte tiltak per år i det aktuelle landet, og/eller forventet antall de nærmeste år.

• Referanser skal vise til relevant litteratur som dokumenterer at forslag til nye koder beskriver etablerte tiltak, og ikke bare som forsøk eller utprøving.

 

Last ned NCSP

NCSP versjon 1.16 (gyldig per 1. januar 2012)

Lenke til fil: NCSP_1_16.pdf

 

Eldre NCSP klassifikasjoner (05-15, pdf-format) finnes som zip-filer:

Lenke til fil: NCSP_1_5-15.zip

 

Innhold:

NCSP versjon 1.15 (gyldig januar 1, 2011)

NCSP versjon 1.14 (gyldig januar 1, 2010)

NCSP versjon 1.13 (gyldig januar 1, 2009)

NCSP versjon 1.12 (gyldig januar 1, 2008)

NCSP versjon 1.11 (gyldig januar 1, 2007)

NCSP versjon 1.10 (gyldig januar 1, 2006)
NCSP versjon 1.09 (rettet opp trykkfeil)

NCSP versjon 1.09 (gyldig januar 1, 2005)

NCSP versjon 1.08 (gyldig januar 1, 2004)

NCSP versjon 1.07 (gyldig januar 1, 2003)

NCSP versjon 1.06 (gyldig januar 1, 2002)

NCSP versjon 1.05 (gyldig januar 1, 2001)

 

Trykte utgaver av NCSP kan bestilles fra NOMESKO på print-on-demand basis. NOMESKO har opphavsrett til NCSP.

 

Dokumentasjon av oppdateringer:

Oppdateringsinformasjon er inkludert i NCSP som vedlegg.

 

En del tidligere oppdateringer (1.5-14. pdf-fil) og en kumulativ liste (1997-2009, Excel-fil) kan lastes ned som zip-fil:

Lenke til fil: NCSP_changes.zip

 

Innhold:

Modifications in NCSP version 1.14 (effective Jan 1, 2010)

Modifications in NCSP version 1.13 (effective Jan 1, 2009)

Modifications in NCSP version 1.12 (effective Jan 1, 2008)

Modifications in NCSP version 1.11 (effective Jan 1, 2007)

Modifications in NCSP version 1.10 (effective Jan 1, 2006)

Modifications in NCSP version 1.9 (effective Jan 1, 2005)

Cumulative list (xls) of modifications in versions 1997-2009 (version 1.1-1.13)