D.01_nordclass_topplogo

 

D.02_nordclass_flags

WHO-FIC Collaborating Centre in the Nordic Countries

 

Nordisk arbeid

 

Det nordiske klassifikasjonssenteret samarbeider aktivt med de fem nordiske helsemyndighetene og deres avdelinger/enheter for klassifikasjoner, standarder, statistikk og DRG/casemix.

 

Det finnes også et kontinuerlig samarbeid med Nordisk medisinalstatistisk komité (NOMESKO) i København, og med Nordisk casemix-senter i Helsingfors. Martti Virtanen er leder for Casemix-senteret, og var tidligere leder for det nordiske klassifikasjonssenteret da dette lå i Uppsala.