D.01_nordclass_topplogo

 

D.02_nordclass_flags

WHO-FIC Collaborating Centre in the Nordic Countries

 

WHOs internasjonale (familie av) klassifikasjoner (WHO-FIC)

(http://www.who.int/classifications/en/)

 

WHOs mandat er å produsere internasjonale klassifikasjoner til bruk i helsevesenet slik at man får et felles, meningsfullt og anvendelig rammeverk som gjør at myndigheter og ulike brukere kan benytte seg av et felles språk.

 

Internasjonalt godkjente og aksepterte klassifikasjoner gjør det lettere å samle inn, gjenbruke, analysere og tolke data. De gir også mulighet til å sammenlikne populasjonsdata over tid og mellom populasjoner på et gitt tidspunkt, så vel som nasjonalt konsistente data.

 

Hensikten med WHOs familie av internasjonale klassifikasjoner er å understøtte et utvalg av brukbare og gode klassifikasjoner innen det globale helseområdet.