D.01_nordclass_topplogo

 

D.02_nordclass_flags

WHO-FIC Collaborating Centre in the Nordic Countries

 

Samarbeidssentre (collaborating centres) for WHOs familie av internasjonale klassifikasoner (WHO-FIC)

(http://www.who.int/classifications/network/collaborating/en/index.html)

 

WHO har designert et antall samarbeidssentre som – sammen med WHO – skal arbeide med å utvikle, utbre, understøtte og bidra til bruk av WHOs familie av internasjonale klassifikasjoner.

 

Samarbeidssentre er etablert for å støtte WHO og brukere med utvikling og implementering av WHO-FIC klassifikasjoner. Det er viktig at brukerne tilkjennegir overfor sine respektive sentre eventuelle problemer som måtte oppstå ved bruk av FIC-klassifikasjoner. Forslag til forbedringer og tilleggsinformasjon skal i første rekke stiles til de respektive sentre.