D.01_nordclass_topplogo

 

D.02_nordclass_flags

WHO-FIC Collaborating Centre in the Nordic Countries

 

WHO-FIC (Verdens helseorganisasjon – klassifikasjonsfamilien) nettverksmøter

 

WHO-FICs nettverksmøter holdes i løpet av en uke, og finner sted årlig i slutten av oktober. Det aktuelle senteret som står som vertskap er ansvarlig både for gjennomføring og ledelse av møtet. Deltagerne forventes selv å bekoste utgifter, og sørge for det praktiske

 i forbindelse med oppholdet.

 

Informasjon om de årlige nettverksmøtene finnes på WHO.s nettsider:

(http://www.who.int/classifications/network/meetings/en/index.html).

Det nordiske senteret var vertskap for møtet 1987 i Uppsala, Sverige, 1997 i København, Danmark og 2004 i Reykjavik, Island.